Dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Miejsce wykonywania pracy: Dyspozytornia medyczna w Toruniu.

Liczba stanowisk: 3

Główne obowiązki:
Wykonywanie w ramach stosunku pracy zadań określonych w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a w szczególności: więcej >>>

Written by