[2021-10-22] Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zdrowie Publiczne

Metropolitalne Kolegium Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Gospodarki oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu zapraszają na II Konferencję Naukowo-Szkoleniową Zdrowie Publiczne, która odbędzie się 22 października 2021r. w Centrum Targowym PARK przy Szosie Bydgoskiej 3 w Toruniu. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną Konferencja będzie miała charakter hybrydowy – część wykładów przeprowadzona zostanie zdalnie. Całość wydarzenia transmitowana będzie na żywo w Internecie.
Tegoroczna edycja odbędzie pod tytułem „Nowoczesna medycyna koordynowana w dobie zagrożenia epidemicznego”. Konferencja poświęcona zostanie zatem aktualnym problemom związanym z pandemią koronawirusa Covid-19. Wykłady dotyczyć będą aktualnych problemów organizacyjnych i wyzwań współczesnej ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pracy w pandemii, podstaw prawnych i realiów działania Izb Pielęgniarskich podczas epidemii Covid-19, przebiegu oraz leczenia zakażenia Covid-19 u dzieci i dorosłych, a także wpływu stylu życia na wzmocnienie odporności organizmu. Omówione zostaną objawy kliniczne u chorych zakażonych koronawirusem oraz sposoby leczenia szpitalnego. Podjęty zostanie ważki wątek szczepionki i odporności u chorych z zakażeniem Covid-19. Przytoczone zostaną doświadczenia walki z koronawirusem Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM oraz Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu. Dodatkowo omówione zostaną studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w tym perspektywy rozwoju studiów na kierunkach medycznych w Filii Wyższej Szkoły Gospodarki w Toruniu.
Wykłady poprowadzą specjaliści w ww. obszarach zdrowia publicznego; w tym profesorowie uczelni medycznych i osoby reprezentujące instytucje centralne odpowiedzialne za ochronę zdrowia.
Konferencja kierowana jest do kadry medycznej i pozamedycznej odpowiedzialnej za stan zdrowia publicznego, w tym lekarzom, pielęgniarkom, położnym, ratownikom medycznym, a także kadrze menadżerskiej ochrony zdrowia, kierownikom zakładów opieki zdrowotnej oraz osobom odbywającym studia podyplomowe w zakresie zarządzania ochroną zdrowia, uczestnikom kursów doskonalących umiejętności kierownicze w placówkach opieki zdrowotnej, studentom kierunków medycznych.
Szczegółowy opis, program i link do spotkania: http://zdrowiepubliczne.byd.pl/2-opis
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Written by