INTER Medyk Life – atrakcyjne zasady do ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Inter informuje, że w trosce o jak najlepsze zaspokojenie zmieniających się potrzeb i oczekiwań
Pielęgniarek i Położnych, TU INTER-ŻYCIE Polska SA. wprowadza nowe, bardziej atrakcyjne zasady do ubezpieczenia INTER Medyk Life.

INTER Medyk Life to kompleksowe ubezpieczenie na życie z dodatkową opcją na wypadek niezdolności do pracy.

W ramach umowy ubezpieczenia Towarzystwo oferuje:

  • Świadczenie dzienne wypłacane za okres od 1-go, 15-go lub 31-go dnia trwania niezdolności do pracy
    w wyniku choroby i od 1-go dnia w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w zależności od wybranego wariantu)
  • Co najmniej 9 000 zł miesięcznie na pokrycie zobowiązań finansowych w życiu zawodowym i prywatnym
    dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
  • Zabezpieczenie finansowe rodziny w przypadku śmierci Ubezpieczonego

Firma zapewnia także ograniczone do minimum formalności związane z zawarciem umowy ubezpieczenia i wypłatą świadczeń.
Więcej informacji na temat ubezpieczenia INTER Medyk Life znajdą Państwo na stronie www.interpolska.pl/iml.

Do Państwa dyspozycji pozostają także doradcy, którzy pomogą w wyborze odpowiedniego wariantu ubezpieczenia.

Written by