Zapytanie ofertowe na wyłonienie audytora do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu za 2021 r. i 2022 r.

Zapraszamy do złożenia oferty na wyłonienie audytora do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu za 2021 r. i 2022 r.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Specyfikacja cenowa

Wykaz osób skierowanych przez Oferenta do realizacji zamówienia

Wzór umowy

Written by