IV Forum Leczenia Ran – Zakopane

Osoby, które wybierają się na IV Forum Leczenia Ran w dnia 2 – 4 września 2021 roku do Zakopanego proszone są o kontakt z Wiktorem Karasiewiczem – tel. 784 095 970

Written by