Praca administracyjna – Toruń

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy w związku z tworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w Toruniu poszukuje osoby wykonującej zadania technika symulacji medycznej w ramach projektu  POWR.05.03.00-00-0019/19-00/2336/2020/128, współfinansowanego ze środków EFS „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy”.

TECHNIK SYMULACJI MEDYCZNEJ

Miejsce pracy: Toruń

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 • obsługę techniczną zajęć dydaktycznych, realizowanych w warunkach symulowanych, w tym obsługę trenażerów, symulatorów, oprogramowania i sprzętu audio-wideo;
 • przygotowywanie sal CSM do prowadzenia zajęć oraz przed egzaminami (charakteryzacja pacjentów/symulatorów), nadzorowanie kompletności oraz sprawności urządzeń i sprzętu;
 • wsparcie techniczne osób prowadzących zajęcia w CSM;
 • instruowanie prowadzących zajęcia w zakresie obsługi symulatorów i sprzętu;
 • nadzór nad sprawnością techniczną symulatorów, trenażerów i pozostałego sprzętu, wykonywanie bieżących drobnych napraw sprzętu, konserwację i czyszczenie sprzętu;
 • dbanie o sprawność wyposażenia CSM (informatycznego, elektrycznego itd.);
 • prowadzenie gospodarki materiałami dydaktycznymi (m. in. sprzęt symulacyjny), dokumentacji bieżącej;
 • nadzór i analizę stanów magazynowych sprzętu medycznego i materiałów zużywalnych;
 • aktywne uczestniczenie we wdrażaniu stosownych metod i sposobów nauczania, przejawianie inicjatywy w dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych efektów pracy oraz podnoszenia kwalifikacji w zakresie symulacji medycznej;
 • współudział w prowadzeniu platformy e-learningowej, przygotowywanie materiałów na potrzeby CSM (przetwarzanie otrzymanych prezentacji i treści merytorycznych na stronę internetową itp.).

Od kandydatów oczekujemy: 

 • wykształcenia technicznego lub medycznego średniego lub wyższego;
 • wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi sprzętu komputerowego oraz znajomości obsługi programów: Word, Excel, Power Point, baz danych, platform e-learningowych;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie A2/B1;
 • kompetencji społecznych w zakresie: umiejętności pracy w zespole, dobrej organizacji czasu pracy, sumienności i dokładności, chęci podnoszenia kwalifikacji, otwartość na nowe rozwiązania technologiczne i dydaktyczne;
 • mile widziana umiejętność przekazywania wiedzy oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Oferujemy: 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin;
 • pakiet szkoleń w zakresie stanowiska oraz możliwość rozwoju kompetencji pracowniczych (kursy, szkolenia, studia);
 • ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze, możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w środowisku akademickim;
 • zniżki na ofertę WSG dla pracowników i ich rodzin.

WAŻNE!
Przed aplikacją prosimy o zapoznanie się z wymogami formalnymi związanymi z procesem rekrutacji – link: WYPEŁNIJ ZGODĘ REKRUTACYJNĄ DLA KANDYDATA.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV, list motywacyjny i wypełnioną zgodę rekrutacyjną dla kandydatów z zaznaczeniem stanowiska, na adres mailowy: aplikacja@byd.pl.

Written by