[2021-06-23] Antybiotykoterapia dla pielęgniarek i położnych i nie tylko

W imieniu organizatora Akademii Aesculapa zapraszamy na webinar „Antybiotykoterapia dla pielęgniarek i położnych i nie tylko”, który odbędzie się 23 czerwca 2021 roku (środa).
Agenda:
1. Pułapki antybiotykoterapii w praktyce pielęgniarskiej (oddziały zabiegowe, zachowawcze, anestezjologia i intensywna opieka,
opieka długoterminowa, POZ)
2. Antybiotykoterapia – ordynowana przez Pielęgniarki, Położne oraz na zlecenie lekarskie
3. Polipragmazja i wielolekowość w aspekcie terapii antybiotykowej
4. Bezpieczeństwo realizacji antybiotykoterapii – w zależności od drogi podania leku
5. Studium przypadków

Written by