Praca dla pielęgniarki – Toruń

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy zatrudni pielęgniarkę w Terenowym Oddziale w Toruniu ul. Gagarina 212-216.

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych, należy składać w siedzibie RCKiK w Bydgoszczy ul. Ks.Markwarta 8 w zamkniętej kopercie z opisem „oferta pracy” u Ochrony obiektu.

W razie pytań – kontakt telefoniczny Sekretariat 052/322-65-17, TO Toruń 570-587-214.

 

Written by