Czy opiekunom medycznym potrzebne nowe kompetencje?

To, że opiekun medyczny jest ważnym ogniwem w realizacji świadczeń medycznych to chyba nie trzeba nikogo z nas przekonywać. Obawy nasze jednak budzi projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, a konkretnie dotyczący nowych kompetencji, które mają nabywać opiekunowie medyczni w toku kształcenia.

O ile co do poszerzeniu uprawnień w zakresie: oznaczenie stężenia glukozy we krwi, przy pomocy glukometru, prowadzenie dobowej zbiórki moczu i bilansu płynów, karmienie przez PEG Naczelna rada Pielęgniarek i Położnych jest się w stanie zgodzić o tyle w sprawie cewnikowania pacjenta, tlenoterapii, pielęgnacji wkłucia centralnego, pielęgnacji portu naczyniowego, wkłucia doszpikowego, iniekcji domięśniowych, odśluzowania dróg oddechowych, pielęgnacji rurki tracheotomijnej itd. nie ma naszej zgody.

Cała treść stanowiska TUTAJ

Treść projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki (zmiany dotyczące opiekuna od str. 165) TUTAJ

Written by