Zalecenia dotyczące postępowania u osób z chorobą COVID-19 leczonych w domu

Zalecenia dot. postępowania u osób z chorobą COVID-19 leczonych w domu.

Stanowisko konsultantów krajowych: medycyny rodzinnej, chorób zakaźnych oraz anestezjologii i intensywnej terapii we współpracy z Radą Medyczną przy Premierze RP z dnia 01.02.2021

Zalecenia na stronie NIPiP

Written by