Informacja o wysokości składki członkowskiej i opłatach w 2021 roku

Informujemy, że od miesiąca lutego 2021 roku obowiązują następujące opłaty:

  • 42,42 zł – składka członkowska w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej;

Szczegóły w zakładce składki członkowskie

  • 109,00 zł – opłata za wpis do rejestru pielęgniarki zamierzającej wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej (RPWDL)
  • 54,50 zł – opłata za zmianę wpisu w rejestrze (RPWDL)
  • 84,00 zł – opłata za zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej
  • 325,00 zł – opłata za wpis oraz wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowego

Written by