Praca dla Pielęgniarki – Grudziądz

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy zatrudni pielęgniarkę w Terenowym Oddziale w Grudziądzu, ul. Włodka 16-18
Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych należy składać w siedzibie RCKiK w Bydgoszczy ul. Ks.Markwarta 8 w zamkniętej kopercie z
opisem „oferta pracy” u Ochrony obiektu.
W razie pytań kontakt telefoniczny Sekretariat 052/322-65-17. TO Grudziądz 056/642-34-46

Written by