Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Informujemy, że dnia 9 stycznia 2021 roku rozpoczyna się kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept”. Planowane zakończenie kursu: luty-2021. Koszt: 450,00 zł. Posiadamy wolne 4 ostatnie miejsca.

Zapraszamy!

W 2021 roku zmieniam dotychczas obowiązujące zasady. Kursy i szkolenia będą organizowane dla małych grup. Zależy nam na kształceniu osób, które po pozytywnym zdaniu egzaminu i uzyskaniu zaświadczenia będą przygotowane do podjęcia wyzwania jakim niewątpliwie jest ordynowanie leków.

Program kursu

Zajęcie będą przeprowadzone na platformie Click Meeting. Od uczestników będziemy wymagali włączenia kamery i mikrofonu w celu pełnego uczestnictwa w zajęciach. To jest warunek zaliczenia obecności.

Zapisy na kurs poprzez platformę SMK 

Pomoc SMK

Written by