Szczepienie personelu medycznego

Zapisy przedłużone do 14 stycznia 2020 roku

Personel medyczny i niemedyczny będzie szczepiony przeciw COVID-19 w tzw. szpitalach węzłowych. W Polsce jest w sumie 509 tego rodzaju jednostek. Szpitale węzłowe zaszczepią swój personel, ale także personel innych jednostek, m.in. indywidualnych praktyk pielęgniarskich i położniczych, które swoją działalność wykonują w innym rodzaju niż wyłącznie niż w podmiocie leczniczym. Do Indywidualne praktyki pielęgniarskie i położnicze wykonujące działalność w podmiocie leczniczym zgłaszane są przez kierowników tych placówek.

Do 14 stycznia 2020 roku można zgłaszać osoby do szczepień przeciw COVID-19. Szpitale węzłowe będą zbierać dane personelu medycznego i niemedycznego, który zostanie zaszczepiony w specjalnie przygotowanych placówkach. Za zebranie listy chętnych pracowników odpowiada pracodawca, a w przypadku indywidualnych praktyk pielęgniarka lub położna, która taka praktykę utworzyła. Dane może przekazać w wygodny i szybki sposób za pośrednictwem specjalnego formularza online.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

instrukcja – jak zgłosić indywidualna praktyką pielęgniarską/położniczą

Written by