Szczepienia przeciwko wirusowi grypy dla dzieci pracowników medycznych

Do 10 stycznia 2021 roku można zgłaszać zakłady lecznicze, które chcą przystąpić do projektu „Szczepienia przeciwko wirusowi grypy dla dzieci pracowników medycznych”,

Szczepionka FluenzTetra (żywa atenuowana, zawiesina do nosa) posiada okres ważności do końca marca 2021 r., a w ramach projektu będzie przekazana podmiotom w styczniu i lutym. Szczepieniu tą bezpłatną szczepionką mogą być poddane dzieci w wieku od 2 do 18 roku życia.

Zakłady zainteresowane proszę o odesłanie załącznika excel na adres: sekretarz@oipip.torun.pl

załącznik-excel

Informacja dla użytkownika

Zaproszenie NIPiP

Written by