Stanowisko nr 48 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Stanowisko nr 48 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych oraz zatrudnionych tam pielęgniarek w czasie epidemii SARS-COV-2.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych z dużym niepokojem obserwuje doniesienia medialne w zakresie sytuacji pacjentów hospitalizowanych w szpitalach psychiatrycznych oraz zatrudnionego tam personelu, jaka ma miejsce w czasie epidemii SARS-COV-2. W obawie o bezpieczeństwo pacjentów oraz zatrudnionych pielęgniarek i pielęgniarzy Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stanowczo sprzeciwia się marginalizowanie osób przebywających na leczeniu w szpitalach psychiatrycznych jak również umniejszaniu roli osób pracujących w tych placówkach, zwłaszcza pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy walczą z epidemią niejednokrotnie narażając własne życie i zdrowie.

Stanowisko nr 48

Written by