Wytyczne Rzecznika Praw Pacjenta

Przekazujemy Państwu wytyczne Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie realizacji przez osoby uprawnione prawa do informacji o stanie zdrowia pacjenta na odległość.

Wytyczne

Written by