Wypłata dodatku „zembalowego” przedłużona do 30 czerwca 2021

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod numerem MZ 1078 i MZ 1079 ukazały się do konsultacji społecznych dwa projekt aktów prawnych dotyczących przedłużenia okresu obowiązywania dodatku „zembalowego” do 30 czerwca 2021 roku:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej >>>
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej >>>

Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu – gdyż projekt to tylko projekt – ale wydaje się, że raczej nic nie powinno zachwiać tymi projektami i wejdą one w życie.

Written by