Z żałobnej karty…. [kondolencje dla p. Małgorzaty Kida]

Koleżance

Małgorzacie Kida

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Taty

składają

Pielęgniarki Medycyny Szkolnej

* * * * *


 

Małgorzacie Kida

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Taty

składają

Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu,

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

oraz  pracownicy biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

* * * * *

Written by