Z żałobnej karty… [kondolencje dla p. Anny Łukaszewskiej]

Annie Łukaszewskiej

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Taty

składają

Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu,

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Toruniu,

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wraz z Zastępcami ORzOZ

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

oraz  pracownicy biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

* * * * *

Written by