Stanowisko Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy informuje, że zakończenie izolacji osób wykonujących zawody medyczne (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych) oraz osób sprawujących opiekę nad osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej odbywa się na tych samych zasadach ogólnych jak pozostałych osób. Stosują się więc to przepisy określone w paragrafie 3a ust. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 1 września 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, które nie wymagają dla zakończenia izolacji wykonania badań laboratoryjnych – bez wyjątków.

Written by