Poselski projekt PiS

Przygotowany projekt specjalnej ustawy dla systemu ochrony zdrowia w związku z pandemią COVID-19 z jednej strony obiecuje lepsze wynagrodzenie i większe poczucie bezpieczeństwa prawnego pracującym przy zwalczaniu epidemii, z drugiej – wprowadza rozwiązania, które pozwolą zmniejszyć skalę „uchyleń” od pracy z nakazu.
Do tej pory Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych nie włączały się w oddelegowania do pracy, gdyż nie mają żadnej możliwości prawnej kierowania kogokolwiek do zwalczania epidemii. Takie prawo ma tylko wojewoda w ustawowo określonym zakresie. Ministerstwo Zdrowia mogło zwrócić się do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych o listę osób, ale przez sześć miesięcy epidemii nie zrobiło tego.
Mamy w tym miejscu inny problem. Oddelegowanie do pracy w innym miejscu powoduje braki pielęgniarek i położnych w miejscu, gdzie dotychczas pracują. W Polsce nie ma rezerw pielęgniarek i położnych – jest NIEDOBÓR. Jesteśmy w ogonie Europy z liczbą poniżej 5 pielęgniarek/położnych na tysiąc mieszkańców. Chcielibyśmy też zwrócić uwagę że 30 proc. pielęgniarek i położnych osiągnęło wiek emerytalny, a kolejne 30 proc. osiągnie go w najbliższym dziesięcioleciu.
Trzeba tu też wskazać, że pielęgniarki i położne oraz inne zawody medyczne to najliczniejsza grupa zawodowa, która ulega zakażeniu. Do tego każda zakażona izolowana osoba pociąga za sobą kilka osób na kwarantannę.
Projekt ustawy nakłada na samorządy zawodowe obowiązek wydania, na polecenie wojewody lub ministra zdrowia, pełnej listy swoich członków, którzy mogą być oddelegowani do walki z COVID-19.
Pytacie Państwo często dlaczego nie zbieramy zaświadczeń od osób, które nie mogą być oddelegowane do pracy w walce z COVID-10?
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych jednak w żaden z nich nie zawiera informacji o chorobach, ciąży lub posiadanym potomstwie. Nie są to informacje związane z wykonywaniem zawodu i brak jest uzasadnienia dla gromadzenia takich danych przez samorząd.
Jeżeli zajdzie taka konieczność – pomimo tych obostrzeń funkcjonalnych i prawnych – i okręgowe izby będą mogły przyjmować od pielęgniarek i położnych zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku pracy w walce z COVID-19 to uruchomimy na naszej stronie internetowej skrzynkę podawczą, za pośrednictwem której będzie można stosowny dokument złożyć.
O wszystkich czynnościach związanych z tematem będziemy informowali na bieżąco na naszej stronie internetowej.
Przypominamy, że od początku trwania pandemii przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Toruniu uruchomiliśmy Zespół Kryzysowy, który ma za zadanie udzielać wsparcia merytorycznego w zakresie epidemiologii oraz pomocy psychologicznej i prawnej dla członków Okręgowej Izby oraz współpracować z kierowniczą kadrą pielęgniarską i położniczą. >>>

Written by