Zalecenia dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych dot. bezpieczeństwa opieki nad uczniami w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Przekazujemy informację o aktualnych zaleceniach dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania.

Zalecenia zawierają odpowiedzi na ważne pytania i zmiany w znowelizowanych zaleceniach dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania / higienistek szkolnych rekomendowanych przez konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dr. n. med. Krystynę Piskorz-Ogórek.

Zalecenia dla pielęgniarek- higienistek szkolnych z 8 września-sig

Written by