Z żałobnej karty…

Koleżance

Emilii Zawadzkiej

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Taty

składają

Dyrekcja i Pracownicy
Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dra Wł. Biegańskiego
w Grudziądzu

* * * * *

Written by