Z żałobnej karty…

Przewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Emilii Zawadzkiej

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Taty

składają

Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu,

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Toruniu,

 Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wraz z Zastępcami ORzOZ

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej wraz z Członkami OKR

oraz  pracownicy biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

* * * * *

Written by