Z żałobnej karty…

Przewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Toruniu Emilii Zawadzkiej wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty składają Przewodniczący Okręgowej Czytaj więcej