Kształcenie podyplomowe – ważne informacje

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że kursy specjalizacyjne oferowane przez niektóre uczelnie prywatne nie są uznawane jako szkolenia specjalizacyjne w rozumieniu Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Przed zapisaniem się na kurs prosimy o każdorazowe sprawdzenie organizatora kształcenia czy posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Przydatne wskazówki:

  • Rekrutacja musi odbywać się za pomocą platformy SMK.
  • Kursy realizowane poza platformą SMK nie są uznawane jako forma podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
  • Należy zwrócić uwagę czy w SMK utworzono Elektroniczną Kartę Kształcenia i czy jest ona aktywna (zdjęcie nr 1).
  • Status kursu w zakładce wnioski na szkolenia powinien mieć brzmienie „Specjalizacja rozpoczęta” (zdjęcie nr 2).
  • Do udziału w szkoleniu specjalizacyjnym nie ma wymogu ukończenia studiów wyższych.
  • Każde szkolenie specjalizacyjne zakończone jest egzaminem państwowym organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych i odbywa się w Warszawie (nie w siedzibie organizatora).
  • Obecnie prawo nie przewiduje jakiejkolwiek zdalnej formy kształcenia.
  • Proponowane szkolenie on-line również nie są dopuszczalną formą.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych.

Zdjęcie nr 1 - aktywna Elektroniczna Karta Kursu
Zdjęcie nr 1 – aktywna Elektroniczna Karta Kursu
Zdjęcie nr 2 - Specjalizacja rozpoczęta
Zdjęcie nr 2 – Specjalizacja rozpoczęta

Written by