Z żałobnej karty ….

Koleżance

Beacie Gajewskiej

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Syna

składają współpracownicy

z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Szpitala Powiatowego w Chełmży

* * * * *

Written by