Z żałobnej karty…

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci Pielęgniarki

Małgorzaty Schoen

Rodzinie i Bliskim Zmarłej

składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu,

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Toruniu,

Written by