Apel Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

W związku z odbieranymi sygnałami od pielęgniarek i położnych, które skarżą się na stosowane wobec nich praktyki zmuszające je do wybierania jednego miejsca pracy Prezydium ORPiP w Toruniu wystosowało Apel do dyrektorów zakładów leczniczych.

Na chwilę obecną nie ma żadnych podstaw prawnych do takich praktyk. W przestrzeni publicznej funkcjonują dwa komunikaty ministerstwa zdrowia skierowane do pracowników ochrony zdrowia:

Written by