Świadczenie postojowe dla pielęgniarek i położnych wykonujących działalność gospodarczą

Jeśli jesteś pielęgniarką lub położną realizującą świadczenia w ramach swojej działalności gospodarczej i Twoja umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w następstwie COVID-19, wystąp do ZUS o jednorazowe świadczenie finansowe w wysokości 2 080 zł (albo 1 300 zł), które ma zrekompensować utratę Twoich przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Świadczenie postojowe ZUS w wysokości jednorazowej wypłaty 2080 zł. dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • prowadzisz działalność gospodarczą
 • masz przestój w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19
 • nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych
 • mieszkasz na terytorium Polski jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP
 • rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.
 • nie zawiesiłeś działalności
 • przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe:
  • był co najmniej 15 % niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym
  • był nie wyższy niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia (15 595,74 zł)
  • Twój przychód w miesiącu przed tym, w którym złożysz wniosek, był o co najmniej 15% niższy w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Zawiesiłeś działalność po 31 stycznia 2020 r.

Przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe nie był wyższy niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

Świadczenie postojowe co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Złóż w ZUS wniosek RSP-D (doc)          RSP-D (pdf)

Instrukcja-RSP-D

Przykład:
Pani Bożena prowadzi wyłącznie Praktykę Pielęgniarską w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej od listopada 2019 r. W lutym 2020 r. odwołało wizyty pielęgniarskie 25 % pacjentów, a w marcu ponad 50 %.
Pani Bożena złożyła 20 kwietnia 2020 r. e-wiosek o świadczenie postojowe. W lutym 2020 r. jej przychody wyniosły 5000 zł, a w marcu tylko 2000 zł. Były więc niższe o 60 %. Pani Bożena otrzymała świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł. bo spełniła następujące warunki:

 • podlega ubezpieczeniom społecznym tylko jako osoba prowadząca działalność gospodarczą
 • rozpoczęła prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.
 • jej przychód w marcu był o co najmniej 15% niższy w stosunku do lutego i nie przekroczył 15595,74 zł. (300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Dodatkowe informacje znajdziecie TUTAJ

Świadczenie postojowe ZUS w wysokości jednorazowej wypłaty 1030 zł. (50 % minimalnego wynagrodzenia za prace w 2020 r.) dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które rozliczają podatek w formie karty podatkowej i są zwolnione z podatku VAT :

 • prowadzisz działalność gospodarczą
 • masz przestój w prowadzeniu działalności w następstwie COVID – 19
 • nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych
 • mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP

Złóż w ZUS wniosek RSP-D (doc)          RSP-D (pdf)

Przykład:
Pan Krzysztof prowadzi Praktykę Pielęgniarską od kwietnia 2015 r. Podatek rozlicza w formie karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne w marcu miał mniej pacjentów.
Złożył 1 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe. Pan Krzysztof otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł, bo spełnia następujące warunki:

 • podlegał ubezpieczeniom społecznym tylko jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, a obecnie ma przestój w następstwie COVID – 19,
 • rozlicza podatek w formie karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.

Dodatkowe informacje znajdziecie TUTAJ

Written by