Wniosek o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków (od 01.04.2020)

W załączeniu przekazujemy zaktualizowany wniosek do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

We wniosku zaktualizowano jedynie podstawy prawne (w związku z wejściem w życie rozporządzenia MZ z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 r. poz. 547) a w pozostałym zakresie wniosek pozostaje bez zmian.

Sugerujemy, aby w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną świadczeniodawcy występowali do OIPiP z wnioskami drogą elektroniczną. >>>

 

Written by