Przekazanie informacji o liczbie pielęgniarek i położnych

Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje wszystkich świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (poza POZ) o konieczności przekazania w terminie do dnia 14 kwietnia 2020 r. informacji o liczbie pielęgniarek i położnych.

Powyższe informacje należy sporządzić według stanu na dzień 1 kwietnia 2020 r. i przekazać do NFZ za pośrednictwem serwisu internetowego SZOI.

Ostateczny, nieprzekraczalny termin przekazania przedmiotowej informacji upływa z dniem 14 kwietnia 2020 r. Na jej podstawie przygotowany zostanie aneks, który umożliwi utrzymanie wypłaty środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Treść komunikatu

Written by