Możliwość wsparcia przez 8 Kujawsko – Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej

Informuję, że 8. Kujawsko – Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej utrzymuje siły i środki do wsparcia działań władz cywilnych, instytucji i służb w ramach przeciwdziałania epidemii wirusa SARS – CoV- 2.

W chwili obecnej możemy zaoferować wsparcie w:

  • transporcie żywności, leków, środków ochronnych itp.;
  • dystrybucji żywności, leków itp. dla osób w kwarantannach, osób starszych, samotnych, wymagających opieki, rodzin pracowników służby zdrowia itp.
  • wydzielaniu żołnierzy do czynności na pograniczu stref zagrożenia skażeniem, jak np. pomiar temperatury przy wejściach do szpitali, przychodni.

Na chwilę obecną nie realizujemy zadań w związku z obsługą kwarantann, jak ochrona i obrona obiektów czy praca wewnątrz – tutaj możemy wesprzeć np. w dowozie żywności.

Wsparcie będziemy realizować na podstawie wypełnionych wniosków, przesłanych na naszą mailową skrzynkę kontaktową 8kpbot.cimic@ron.mil.pl.

Bardzo proszę przyjąć to jako podstawowy sposób kontaktu.

W przypadku wątpliwości i pytań wymagających wyjaśnień, proszę kontaktować się również z wyznaczonym koordynatorem na szczeblu brygady:
– mjr Jakub Węcławowicz nr tel. 885 330 813,
– st. sierż. Artur Klonowski nr tel. 880 369 381.

Wniosek jest w postaci edytowalnej tabeli. Wypełniony i podpisany wniosek przesłać na adres 8kpbot.cimic@ron.mil.pl.

Written by