Zmiana wysokości refundacji kosztów kształcenia podyplomowego

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 obowiązują nowe stawki refundacji kosztów doskonalenia zawodowego.

Udział w kursach kwalifikacyjnych, specjalistycznych, dokształcających refundowany będzie w wysokości do 50% poniesionych kosztów, nie więcej niż 800,00 zł na rok kalendarzowy.

Szczegółowy regulamin refundacji w zakładce Komisja Szkoleniowa

Written by