Rozliczenia środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r.

NFZ wydał komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczenia środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r.

Komunikat został przekazany dyrektorom oddziałów wojewódzkich NFZ.

Świadczeniodawca dokonując wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, przeznacza środki otrzymane na ten cel z Narodowego Funduszu Zdrowia na:

  • PODWYŻKĘ WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH o kwotę co najmniej 1 200,00 zł miesięcznie (od dnia 1 lipca 2019 r.).
  • PODWYŻKĘ DODATKU ZA WYSŁUGĘ LAT/STAŻOWEGO
  • POCHODNE

Link do komunikatu

Źródło: medexpress

Written by