Podaruj 1 procent organizacji z regionu

Każdy mieszkaniec naszego regionu w prosty sposób może wesprzeć organizację pożytku publicznego – wystarczy, że przekaże na jej rzecz jeden procent podatku dochodowego. W Kujawsko-Pomorskiem mamy ponad 360 organizacji, które czekają na taką pomoc.

Rekomendujemy:

          – Stowarzyszenie hospicjum „Światło” – KRS: 0000381984

Stowarzyszenie zostało powołane do działalności na rzecz Hospicjum „Światło”, w szczególności jego celami są:
– promocja idei opieki hospicyjno-paliatywnej wśród społeczeństwa;
– ochrona i promocja zdrowia
– działalność charytatywna, w szczególności na rzecz osób cierpiących na nieuleczalne choroby
– pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w sytuacji kryzysu choroby
– działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób chorych, zagrożonych wykluczeniem społecznym
– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, dotkniętych ciężką, nieuleczalną chorobą oraz ich rodzin
– działalność na rzecz rodzin przeżywających kryzys żałoby
– działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo Hospicjum „Światło”
– promocja i organizowanie wolontariatu
– przeciwdziałanie patologiom społecznym

          – Beata Gacek – KRS: 0000183283 (z dopiskiem dla Beaty Gacek)

          – kujawsko-pomorskie.pl 

Written by