Sprawozdania statystyczne do Ministerstwa Zdrowia za rok 2019

Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przypomina o corocznym obowiązku statystycznym, który na wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą (w tym pielęgniarskie i położnicze) nakłada Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 649 ze zm.) oraz coroczny program badań statystycznych statystyki publicznej w części „zdrowie i ochrona zdrowia”.
Obowiązek polega na sporządzeniu i przekazaniu sprawozdań statystycznych na formularzach sprawozdawczych do badań statystycznych prowadzonych m.in. przez Ministra Zdrowia (sprawozdania o symbolu MZ).

Szczegóły w komunikacie

Written by