Nowa wysokość składki i opłat za wpis do RPWDL

Informujemy, że od lutego 2020 roku składka członkowska dla osób wykonujących zawód w ramach praktyk zawodowych wynosi 40,26 zł.

Szczegółowe informacje w zakładce Składki członkowskie

Zmianie uległy również opłaty za wpis i zmiany we wpisie w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą:

  • Opłata za wpis wynosi: 104
  • Opłata za zmianę wpisu wynosi: 52

Written by