Ministerialne kody świadczeń

Wychodząc na przeciw częstym zapytaniom na temat ministerialnego kodu świadczenia, czyli kodu świadczeń wynikających z powiązania kodu funkcji ochrony zdrowia oraz kodu jednostki statystycznej gromadzonych i przekazywanych przez świadczeniodawców określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Rozporządzenie

Tabela nr 3. Kod świadczenia wynikający z powiązania kodu funkcji ochrony zdrowia oraz kodu jednostki statystycznej str. 21

Written by