W Jordankach o zdrowiu publicznym

18 października 2019 roku w toruńskich Jordankach miała miejsce I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zdrowie Publiczne. Organizator wydarzenia – Wyższa Szkoła Gospodarki w partnerstwie z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Toruniu – zaprosił znamienitych wykładowców z kraju i zza granicy, którzy zwrócili uwagę na konieczność prowadzenia wspólnych działania instytucji publicznych, mających na celu, promocję, ochronę i polepszenie zdrowia ludności.

Profesor Zbigniew Wolski, Kolegium Nauk Medycznych WSG otwiera Konferencję

Konferencję otworzyło wystąpienie Zofii Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Poruszyła bardzo ważny temat a mianowicie niedoboru kadry pielęgniarskiej i położniczej. To nie jest problem naszego regionu, to jest problem ogólnopolski, a nawet światowy.

– W województwie kujawsko-pomorskim na 1000 mieszkańców przypada raptem 5 pielęgniarek. Średnia w Europie to prawie dziesięć. Oznacza to, że dla bezpieczeństwa pacjentów, ale także dla „bezpiecznej” pracy pielęgniarek i położnych powinno być nas 2 razy więcej – mówi Zofia Małas.

W przyszłym pięcioleciu wiek emerytalny osiągnie ponad 700 pielęgniarek i 100 położnych i żeby to zrekompensować powinniśmy na rynek wpuścić 140 pielęgniarek i 20 położnych rocznie – podkreślił Tomasz Krzysztyniak – przewodniczący Okręgowej rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu.

Na Konferencji wybrzmiał również temat szczepień ochronnych. – Rośnie liczba odmów obowiązkowych szczepień przeciwko chorobom zakaźnym. – mówi dr Paweł Rajewski. Ze względu na rosnący odsetek nieszczepionych dzieci pojawia się coraz więcej ognisk zachorowań na choroby zakaźne. Narażone na nie są nie tylko dzieci, lecz także dorośli.

Zdrowie publiczne to także jakość oferowanych nam w sprzedaży produktów spożywczych. O wiarygodności związków między żywnością, żywieniem i zdrowiem mówił prof. dr hab. Jan Gawęcki, członek Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk. – Sposób żywienia jest ważnym czynnikiem wpływającym na stan zdrowia człowieka. Obecnie uważa się, że około 80 różnych jednostek chorobowych bezpośrednio lub pośrednio wynika z nieprawidłowego odżywiania.

Nowe substancje psychoaktywne, czyli tzw. „dopalacze”, stanowią zamienniki dobrze znanych narkotyków i nadal są wielkim problemem medycznym i społecznym – temat ten przybliżył prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz, Klinika Psychiatrii Collegium Medicum UMK.

– Ku naszemu zdziwieniu system kształcenia pielęgniarek w Kanadzie nie odbiega od naszego – podsumowała Zofia Małas wystąpienie prof. Jerzego Gajewskiego z Dalhousie University z Kanady, który w swojej prezentacji przedstawił System opieki zdrowotnej oraz szkolenie pielęgniarek w swoim kraju.

W dobie starzejącego się społeczeństwa nie mogło zabraknąć tematu Starość sprawiedliwa – ale jaka? wygłoszonego przez dr Marzenę Sobczak. Wszyscy oczekujemy doczekania starości, dlatego stwórzmy dla niej jak najlepsze warunki już dzisiaj.

Na koniec Konferencji jej uczestnicy mogli wysłuchać wystąpienie dr n. med. Elenę Sinkiewicz-Darol z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu nt. Banku Mleka Kobiecego, który jest nadzieją dla wcześniaków i noworodków, szczególnie chorych, których nie mogą karmić własne mamy, bo mogą dostać najzdrowszy dla nich pokarm – mleko kobiece.

Written by