Spotkanie pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania

10 października w siedzibie Izby odbyło się spotkanie pielęgniarek realizujących świadczenia medyczne w zakresie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania. Prawnik OIPiP mec. Ewa Bunda odpowiadała na wątpliwości pielęgniarek, które pojawiły się w związku z wejściem w życie nowej ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.


Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami (stan prawny na dzień 10.10.2019)

Rozporządzenie MZ z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ

Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej

Na jakiej podstawie podmiot leczniczy ma prawo otrzymać od szkoły dane osobowe uczniów objętych opieką?

Czy dyrektor szkoły może utworzyć własny wykaz uczniów korzystających z opieki zdrowotnej, korzystając ze sprzeciwów i zgód wyrażonych świadczeniodawcy realizującemu opiekę?

Written by