Z żałobnej karty…

Z powodu śmierci

Mamy
łączymy się w żalu i smutku

z naszą Koleżanką

Jadwigą Puls

Koordynator ds. Pielęgniarstwa.

 Koleżanki i Koledzy

z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu

„Nie odchodzi ten, kto pozostaje w sercu bliskich”

* * * * *

Written by