Informacja o liczbie pielęgniarek i położnych [edytowany]

EDYTOWANY 05-09-2019

Komunikatem z 05-09-2019 roku na stronie nfz-bydgoszcz.pl poinformowano, że informacji o liczbie pielęgniarek i położnych podają wszyscy świadczeniodawcy łącznie z POZ


Kujawsko–Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje wszystkich świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z wyłączeniem podstawowej opieki zdrowotnej) O KONIECZNOŚCI przekazania w terminie do dnia 11 września 2019 r. informacji o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2016.1251 j.t.) w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów

Ostateczny, nieprzekraczalny termin przekazania przedmiotowej informacji upływa z dniem 11 września 2019 r. Na jej podstawie przygotowany zastanie aneks. Zatwierdzenie aneksu będzie możliwe po przesłaniu podpisanego dokumentu wraz z opinią lub zawartym porozumieniem lub oświadczeniem świadczeniodawcy dot. sposobu podziału środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015 r.

Nadmieniamy, iż złożenie informacji (wniosków) w latach poprzednich, nie zwalnia z obowiązku ponownego jej przekazania.

Written by