Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami – co się zmieni?

Pod takim tytułem na portalu internetowym Medexpress.pl zamieszczono tezy, które przedstawiła wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podczas konferencji prasowej „Bezpieczna Szkoła” w związku z wchodzącą w życie 12 września 2019 roku ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami .

Dotąd problematyka dotycząca profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami rozrzucona była po wielu aktach prawnych o różnej randze. Ustawa z 12 kwietnia 2019 r. po raz pierwszy ujmuje to zagadnienie całościowo i wyznacza jednolite standardy. Nowe prawo zapewnia każdemu uczniowi szkoły publicznej – podstawowej i średniej – możliwość skorzystania z opieki pielęgniarki i stomatologa. Precyzyjnie określa przy tym zasady współpracy i wymiany informacji pomiędzy personelem medycznym, rodzicami, dyrekcją szkoły i organami prowadzącymi placówkę. Gwarantuje także prawa ucznia związane z jego zdrowiem. W ten sposób spełniamy wysuwany od lat postulat skoordynowania opieki sprawowanej nad dziećmi w szkołach. Jednocześnie realizujemy składane przez nas w tym w tym obszarze obietnice i zapowiedzi, wiarygodnie odpowiadając na potrzeby – mówiła wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami

Written by