[2019-09-25] Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych organizuje bezpłatne, dwudniowe szkolenie dla pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek pediatrycznych, pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania, pielęgniarek zatrudnionych w izbach przyjęć, szpitalnych oddziałach ratunkowych na temat Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w dniach 25-26 września 2019 r. w Warszawie.
Organizatorzy zapewniają wyżywienie, materiały dydaktyczne oraz nocleg z 25 na 26 września 2019 r.
Liczba miejsc ograniczona (54), o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące ośrodka, w którym odbędzie się szkolenie, zostaną przekazane do Państwa przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Written by