Projekt „Przystanek MAMA”

W imieniu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że na obszarze trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, jest realizowany Projekt pt. „Przystanek MAMA” skierowany do pielęgniarek, położnych i lekarzy z 40 placówek medycznych POZ i 7 Szpitali.

Zadaniem projektu jest podnoszenie wiedzy i znaczenia działań profilaktycznych w zakresie rozpoznawania i leczenia depresji poporodowej wśród kobiet w okresie poporodowym do roku po urodzeniu dziecka, będący realizacją Ogólnopolskiego Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej”.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszystkie informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej https://copernicus.gda.pl/

Pismo polecające wzięcie udziału w projekcie

Krótki opis Projektu

Written by