Projekt Bezpiecznej Farmakoterapii – Pharma Safety [ankieta]

Na prośbę Pani Prezes NRPiP Zofii Małas udostępniam Państwu elektroniczną ankietę, która przygotowana została w ramach
Projektu Bezpiecznej Farmakoterapii – Pharma Safety.

Nasze zawody wymagają dużej odpowiedzialności, profesjonalizmu, gruntownej wiedzy i ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Obecnie niezwykle trudne warunki przygotowywania i podawania leków (tj. pośpiech, presja czasu, deficyt kadry, wielozadaniowość, wypalenie zawodowe itd.) stwarzają liczne ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych zarówno dla
personelu, jak i dla pacjentów.

W tym celu powstał Projekt Bezpiecznej Farmakoterapii – Pharma Safety, którego głównym założeniem jest wypracowanie takich rozwiązań, które będą służyć podniesieniu bezpieczeństwa procesu farmakoterapii realizowanego przez pielęgniarki, położne, lekarzy na każdym etapie opieki zdrowotnej. Wyniki przygotowanej w tym celu ankiety posłużą do opracowania i wdrożenia modelu bezpiecznej farmakoterapii w Polsce. Ankieta przygotowana została przez Zakład Ekonomii i Jakości w Ochronie Zdrowia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Jak podkreśla Pani Prezes: – Model bezpiecznej farmakoterapii będzie pierwszym tego typu, który ma szansę powstać dzięki wsparciu samych pielęgniarek i położnych. W naszym interesie jest, aby wykonywać pracę w bezpiecznych warunkach pracy a pacjentom zapewnić jak najlepszą jakość opieki. Dlatego jeszcze raz proszę o rozpropagowanie informacji o prowadzonym badaniu.

Ankieta jest anonimowa a czas potrzebny na jej wypełnienie nie powinien przekroczyć kilku minut. Ankieta dostępna jest pod linkiem

Written by