Pielęgniarka będzie mogła zostać specjalistą w dziedzinie psychoterapii dzieci oraz młodzieży

23 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt zmieniający ustawę ws. uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Zakłada on, że do szkolenia specjalizacyjnego, np. w dziedzinie psychoterapii dzieci oraz młodzieży, będzie mogła przystąpić każda osoba wykonująca zawód medyczny, a nie wyłącznie lekarz czy psycholog.

Zmiana umożliwi m.in. pielęgniarkom i położnym uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, co ma znaczenie w sytuacji, gdy w swoich regulacjach prawnych dotyczących specjalizacji nie będą miały wskazanej tej dziedziny.

Written by