[2019-10-05] XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Sesji Pielęgniarskiej, XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, organizowanej w Bydgoszczy 5 października 2019 r.

Tematyka sesji obejmuje zagadnienia i nowinki naukowe z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego, angiologii i chirurgii naczyniowej, w tym:

  • roli pielęgniarki operacyjnej, nowych technik zabiegowych w chirurgii ogólnej i naczyniowej, techniki małoinwazyjne i endoskopowe;
  • profilaktyka zakażenia miejsca operowanego w okresie przed, śród i pooperacyjnym – rola pielęgniarki chirurgicznej i operacyjnej;
  • rozwój pielęgniarstwa angiologicznego i pielęgniarstwa w chirurgii naczyniowej;
  • leczenie i pielęgnowanie chorych z raną przewlekłą o etiologii naczyniowej (owrzodzenia żylne, tętnicze, zespół stopy cukrzycowej, owrzodzenia o etiologii mieszanej i inne), nowe metody diagnostyczne w chirurgii naczyniowej i leczeniu ran (termografia medyczna).

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji i sesji dla pielęgniarek dostępne są na stronie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej: http://ptchn2019.pl/

Written by